Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet. Vi sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold.

Fødevarestyrelsens hovedkontor i Glostrup ved København tager sig af udvikling, koordinering og regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet.

”Ernæring” ligger i hovedkontoret og arbejdsopgaverne er bl.a. at fremme sunde madvaner i befolkningen, nøglehulsmærket, og generel kommunikation om sund mad og motion, bl.a. via hjemmesiden altomkost.dk.

Hjemmesider

www.foedevarestyrelsen.dk

www.altomkost.dk

Kontaktperson

Souschef i Sund mad og Kommunikation, Fødevarestyrelsen og Næstformand i bestyrelsen i Fuldkornspartnerskabet

Bente Stærk

+45 72 27 66 68

Kontaktperson

Susanne Walter Johannesen

+45 72 27 68 85

Kontaktperson

Trine Enevold Grønlund

+45 72 27 66 94