DI Fødevarer

DI Fødevarer er et branche-fællesskab for 230 fødevarevirksomheder i Danmark.

DI Fødevarer er en integreret del af Dansk Industri. Medlemskredsen dækker den forarbejdende fødevareindustri bredt, og medlemmerne repræsenterer en omsætning på omkring 130 mia. kr.

DI Fødevarer er optaget af at give medlemmerne de bedst mulige rammebetingelser for fødevareproduktion, og vi har fokus på lovgivning, forskning og udvikling samt sundhed og ernæring.

Hjemmeside

foedevarer.di.dk

Kontaktperson

Chefkonsulent

Gitte Hestehave

+45 33 77 34 03

Kontaktperson

Direktør, medlem af bestyrelsen i Fuldkornspartnerskabet

Leif Nielsen